Thông tin cập nhật
Lịch sử cập nhật, thay đổi hệ thống
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Fix lỗi ko tăng dc like.
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Fix lỗi k thêm được tài khoản.
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Fix lỗi treo đơn kênh 10.
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Open share ảo free.
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
tăng giới hạn kênh 1 lên 100 1 lần.
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Open sub chéo thử nghiệm.
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Fb đang fix nên like k dc ngon lắm ae cứ từ từ.
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Fix lỗi tăng like, max like 1 id hiện tại ~5k
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Tăng giới hạn lên 100 like 1 lần buff
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
nâng giới hạn lên 60 like 1 lần buff
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
user nào nạp qua momo liên hệ qua zalo sdt đã nạp để nhận lại xu còn thừa.
admin
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Update like chất lượng hơn.
ongtrum
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Hạ mức tặng xu xuống 100 xu do quá nhiều ng lạm dụng đăng ký nhiều tài khoản.
ongtrum
2022-09-30T21:49:06.000000Z
Tặng 500 xu cho tất cả tài khoản đăng ký mới tới 20/08/2021